Regulamin

Doba  zaczyna się od godz. 14oo a kończy o godz. 12oo.

1. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem 694 493 310/315  lub za pośrednictwem   e-mail: maciejpiank@poczta.onet.pl

2. Po uzgodnieniu terminu i ceny, dokonuje się wpłaty zadatku w wysokości 20% całej kwoty na numer konta:
PKO BP 20 1020 1879 0000 0002 0027 2252
        Joanna Piankowska
        Niedamowo 17 A
        83-430 Stara Kiszewa 

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto w określonym terminie. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

4. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
Wpłata pozostałej części należności musi być uregulowana gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.

5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezależnych od obiektu, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku rezygnacji z przyjazdu z przyczyn niezależnych od właścicieli obiektu, pobrany zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy lub winy odwiedzających ich gości.

8. Gość powinien zawiadomić właścicieli  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Po godzinie 22oo w obiekcie mieszkalnym nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych gości bez  wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu . Przy naruszeniu tego punktu regulaminu właściciele mogą  odmówić dalszego pobytu swoim Gościom. Pobrana należność nie ulega zwrotowi!

10. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do domku, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie/zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł.

11. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.


Życzymy miłego odpoczynku

W trosce o naszych gości wprowadziliśmy w naszych domkach zakaz palenia. Wszystkim powinno to wyjść na zdrowie, zarówno tym co palą jaki przeciwnikom tego nałogu. Prosimy bardzo o przestrzeganie tej zasady.